Thước dò đường cho người khiếm thị

In
Mua sản phẩm

Mô tả sản phẩm

+ cài đặt được khoảng cách cảnh báo  từ 0- 200 cm

+ Khoảng cách nhận biết được 400cm

+ Sử dụng cảm biến siêu âm SRF05 để đo khoảng cách và hiển thị kết quả đo lên màn hình lcd 

Thông tin chi tiết

Link tải sơ đồ nguyên lý, mạch in và code lập trinh tại đây:

https://drive.google.com/file/d/14U2nKSMUMKoU33bNuo86oQ97bKV0l8Ez/view

Các bạn xem video hướng dẫn tại đây: