Bộ hẹn giờ tắt thiết bị

  • cong-tac-schneider

    hẹn giờ tắt thiết bị

    bạn còn nhớ cây quạt bàn có bộ hẹn giờ bằng cơ, khi nào chúng ta đi ngủ mà chỉ muốn cho quạt nó hoạt động 2 tiếng nữa thì ta lên cót cho nó chứ. Bộ hẹn giờ đó sẽ quay " rọc rọc rọc rọc" để đếm giờ , đủ 2 tiếng chúng ta ngủ ngon rồi là nó ngắt điện, quay nữa là viêm họng luôn ! Bây giờ cũng là yêu cầu như vậy nhưng cần hẹn giờ hoạt động cho cái motor bơm nước nhà bạn để nó bơm trong 5 phút để bơm nước lên bồn,để quên nước tràn là bị " la ", Việc đó hoàn toàn có thể được giải quyết với bộ hẹn giờ bơm nước tự động này .

    Chi tiết