Chuông báo giờ

 • cong-tac-schneider

  Chuông gọi nhân viên phục vụ từ xa bằng remote

  Khách hàng của bạn gọi nhân viên phục vụ không thấy đâu, nhân viên thì túm năm tụm bảy ngồi tám chuyện, quán của bạn đông khách nhưng doanh thu không cao, nhân viên nhiều nhưng hiệu suất công việc không bao nhiêu. Tất cả sẽ được khắc phục với bộ chuông gọi nhân viên phục vụ từ xa qua remote. Quán sẽ đông khách, nhân viên chăm chỉ và doanh thu tăng cao.

  Chi tiết
 • cong-tac-schneider

  Chuông báo giờ cho trường học

  Bộ chuông hẹn giờ tự động được sử dụng trong: hệ thống chuông báo giờ cho nhà xưởng, chuông báo giờ cho trường học

  Chi tiết
 • cong-tac-schneider

  Chuông báo giờ cho nhà xưởng

  Bộ chuông hẹn giờ tự động được sử dụng trong: hệ thống chuông báo giờ cho nhà xưởng, chuông báo giờ cho trường học

  Chi tiết