Mạch đảo trứng tự động

  • cong-tac-schneider

    Mạch đảo trứng tự động

    Để hoàn thiện 1 máy ấp trứng các bạn sẽ cần 3 yếu tố: nhiệt độ - độ ẩm - đảo trứng. Thời gian đảo trứng tính trung bình là 2 tiếng đảo 1 lần trong vòng 15 tới 30 giây và để làm được việc đảo tự động theo thời gian như vậy bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tự làm 1 cái mạch hẹn giờ tự động đảo trứng theo thời gian.

    Chi tiết